LEGACY GASTRO SUITESĀ  (2018)
Design: Achilleas Kritikos, www.theinterestingdesign.gr
Location: Heraklion - Crete, Greece

The Poet's Suite
Vitsentzos Kornaros

The Writer's Suite
Nikos Kazantzakis

The Painter's Suite
Dominikos Theotokopoulos (El Greco)

You may also like

Back to Top